Мамлекетте эмес, аң сезимибизде революция кылсак өнүгөбүз

Адамдын эркиндиги деген баа жеткис нерсе экен. Эркиндик деген бул адамдын ой, максаттарынын аткарылышы үчүн күрөш. Эркин адамдын ою да эркин болот. Анын кожоюну болбойт, эмнени ойлосо, эмнени сүйлөсө, эмнени жасаса өзү билет. Азыр акыл эске доо кетирчү каражаттар аркылуу адамды кул кылуу  үчүн далалат кылышат. Ал каражаттар: баңги заты, арак, тамеки, дин, ММК лар сыяктуу каражаттар.

Кулдун аң сезиминдеги нерселерди жууп кетирүү дээрлик мүмкүн эмес экен, ал  үчүн эркиндик өзүнүн кожоюнуна кызмат кылуу, ошондон алкыш алуу, сыйлык алуу ж. б.  Кулдар ар түрдүү категорияларга бөлүнөт. Өздөрүнүн эркиндигин өздөрү чектешип, эркиндик үчүн умтулууну, алтургай эркиндик тууралуу сүйлөөнү да каалашпайт.

Ар бир адамдын кулдчулугу жана эркиндиги анын өзүнүн колундагы нерсе чындыгында. Аң сезими эркиндикке чыкпаган адам падышалык такка чыкканда да ошол алкактан чыга албайт. Биздин коомдо көпчүлүк учурда эркиндикти түшүнгөн адамдарды эркинен ажыратып түрмөгө камап салышат.

Аң сезими эркин адамдардын мамлекетинде сөз эркиндиги, ой жүгүртүү эркиндиги ( башкача айтканда динди таңуулабаш керек.) болушу керек. Бул нерселер болбогон өлкө кулдардын өлкөсү болот, ал эми кулдардын өлкөсү эч качан өнүгө албайт. Кул бир нерсеге умтулбай, эркиндиктен коркот.

Коррупциянын гүлдөшүнө ушундай кулдук аң сезимдин салымы чоң. Анткени кул кошоматчы, саткын жана коркок болот. Ушундай жаман түрмөнүн системасындай системага макул болгон аң сезим тазармайынча биз коррупция менен күрөшө да албайбыз, өнүкпөйбүз да.

Шамил Жалилов
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *