Кыргыздын тазалыгы, анын кыргыз үчүн кылган ишинде


Биздин конституциябызга бир мыйзам жетишпегендей болуп турат. Кыргыз элин шайлоодо утуп чыгуу үчүн, кызматка жетүү үчүн же бир максаты ишке ашпай калганда бөлүп жарууну уюштурган адамды мыйзам менен катуу жазалаш керек болуп калды. Маселен бир чиновниктин максаты орундалбай калса эле регионго бөлүп жалпы элди кайраштырып башташат. Түштүктүк анан түндүктөн деп эле бөлүнүп жатып калат. Карапайым жөнөкөй элге эмне, алардын жүрөгү ак, биздин баланы ушинтип аткан турбайбы деп коргоп жатып калат. Ак карасын ылгаганга алардын кээде чамалары келбей калат сокур сезимдин айынан.

Кыргыз эли кандай этнокомпоненттен түзүлсө да азыр жуурулушуп бүткөн, анын урууларынын тарыхын, кайдан чыкканын тастыктап отуруунун менимче азыр кажети жок. Буга чейин баары тастыкталган. Мен таза кыргызмын деген кишинин өзүндө кимдин каны ойноп турганын ким билет ? Кеп анын кыргыз үчүн эмне жакшылык кылганында, кыргыз үчүн ою, дили кандайлыгында экен да. Азыр баары эле заказ менен өзүнө санжыра жаздырып алып нукура , таза кандуу болуп жатышат. Ал санжыранын чын төгүнүн бир кудай өзү билет. Кылган иштери болсо кыргыз эли үчүн теңирден тескери. Эгерде андай система менен кете турган болсок анда неге Батыштын системасы менен иш алып барышат, анда неге демократиялуу, светтик өлкөбүз дешет. Анда уругун, түбүн териштирип башкаруучулардын династиясынан бирөөнү табалы, ДНКсын текшертип туруп хан шайлап алалы. Абсолюттук монархия болсун, уруулардын бийлерин шайлайлы. Эмне кылабыз калп эле кыйналып .  Биротоло ары же бери бололу да.

Мыйзам элди калыпка салат жана ал мыйзам такай иштеп туруш керек. Антпесе, мамлекеттин ичиндеги имиш имиштерге ишенсек, ар түрдүү этностордун кландары бийлик сересинде өздөрүнүн мыйзамы менен иш алып барып жатышат экен. Паспорттогу улут графасын алып салган соң бул нерсе өтө күч алып бараткансыйт. Биз Кыргыз мамлекетинде жашап жатабызбы же Кыргызстан деп аталган, кимдер жашаганы белгисиз бир өлкөдөбү ? ! Паспорттогу улут графасын алып салууга эмне түрткү берди, бир жактан кысмакка алуулар болдубу же биздин бийликтегилерди ?

Мындан бир канча жүз жыл илгери Евразияда көчмөн цивилизациясы өкүм сүрүп, алардын империясы жашап турган. Бул мамлекетти эч ким чаап да, согушуп да ала алган эмес. Сырткы душмандары ичинен иритип бөлүп жаруу саясатын жүргүзүшкөн да, акырындык менен алсыз, акылсыз, саткындарын өзүнө тартып, акыры түбү басып алган. Биз ошол Улуу империянын калдыгыбыз ! Эгер муну биз билбесек биздин душмандар эң эле сонун билишет. Ошондуктан бизге ар качандан бир качан ошол эски саясатты жүргүзүп келишет. Биздин ата бабалар чындап басып өткөн издерди тарыхтан карөзгөйлүк менен өчүрүшүп, бурмаланган жалган тарых жазып беришип, бирибизди бирибизге душман кылып салышкан. Мына кечээги эле Коконду алалы, биздин мамлекет эмес болчу деп кашкая танабыз. Эмне үчүн ? !  Негиздеген киши кыргыздын бийи болуп атса, мамлекет түптөлгөн жер кыргыз жери болсо, карамагындагы элдер кыргыздар болсо, анан эмнеге кыргыз мамлекети болбойт. Ал Өзбекстан деген Россия жок жерден бар кылып жасап койгон мамлекет да кечээги. Анын курамында канчалаган майда мамлекеттер, башка мамлекеттердин аймактары кала берди. Анын аймагына кийин гана элдер көчүп келип алган кыргыздар тоо таяна көчүп кеткен соң. Ошондо да Мамлекеттин түндүгүн бөлүнүп отуруп орустарга ачып жибергени үчүн жеңилип кулады да Кокон мамлекети. Ошондо да мамлекеттик кызматтарга башка душман улуттардын өкүлдөрүн ала бергенден ичинен ирип бийликтин кунары кетти да. Саясаты кыргыз үчүн эмес, анын келечегине каршы болуп кетти да. Өз элин аябай салык салгандан, душман көрүп кыргандан улам кулады да Кокон мамлекети. Эми ошол кезде тымызын орустарга ата бабасы тыңчылык кызмат аткарып бергендерди, орустарга кызмат өтөп кандаштарын аёосуз каматып, аттырып, башын кестиргендерди мактап, наамдарды берип атабыз. Балким ошолор кыргыз эместигинен ошенткендир ? ! Балким ошолор кыргызга бир каршыккан сөөк өчтүү душмандын тукумдары болгондур ? !  Ал кезде кыргыздар Россияга алы жетмек эмес тиги, бу деген сөздүн баары калп эле көңүл жубатуу, саткынчылыкты жаап жашыруу. Дагы ошол кездеги жаңылыштыкты кайталабайлы. Биздин мамлекетти кимдир бирөөлөр карызга батыруу, күнкор кылуу, дагы бир ушундай пайдасыз келишимдер аркылуу кулатып коюшу мүмкүн. Кыргызстан биздин кыргыздардын акыркы тиреги, мындан башка жерибиз да калган эмес. Мында 150 жыл мурун да ушинтип Кытай, Россия улам айласын түгөтүп отуруп территориясын бөлүп алган. Восточный Туркестан деген жер биздики болгон Кытайдагы.

Менин оюмча паспорттогу улут графасын ордуна келтириш керек. Андан сырткары «Кимде ким кыргыздын кызыкчылыгына каршы келген кандай гана болбосун иштерди кылса, өтө катаал жазаланат» деген беренени баш мыйзамга киргизиш керек. Аёосуз жазалаш керек кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келген ишти кылгандарды !

Шамил Жалилов
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *